Købsbetingelser

 1. 1. Betingelsernes gyldighed

  1.1 Betingelserne er gældende for alle bestillinger indgået med STOK Emballage K/S, medmindre andet er skriftligt aftalt med køber.

  Version 2.9. Købsbetingelsern er sidst opdateret den 28. januar 2020.

 2. 2. Ved bestilling af varer på stok.dk

  For at foretage et køb på stok.dk skal du igennem 5 trin:

  1. 1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen
  2. 2. Indtast dine personlige oplysninger
  3. 3. Gennemse ordren, godkend vores forretningsbetingelser og gennemfør køb
  4. 4. Vælg betalingsmåde
  5. 5. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend betalingen

   

  2.1 Bestilling:

  Ved handel med STOK Emballage K/S indgås aftaler på dansk, og aftalen er først bindende ved modtagelse af en ordrebekræftelse. Ved handel igennem stok.dk er det muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. En kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en mail til kundeservice@stok.dk.

 3. 3. Priser

  3.1 Alle priser er baseret på danske kroner excl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser eller overenskomstbestemte arbejdslønninger. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende, da websitet opdateres flere gange dagligt.

 4. 4. Levering

  4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på "ex works"- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.

  Ordre under kr. 2.000,- excl. moms beregnes et tillæg ekspeditionsgebyr på kr. 150,- + moms. Ordre under kr. 1.000,- excl. moms afgivet på stok.dk tillægges et fragttillæg på kr. 200,- + moms og der tillægges ingen ekspeditionsgebyr, dette gælder inden for Danmark og landfaste øer.

  Alle ordrer pålægges et miljøbidrag på kr. 93,- + moms.

  4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor STOK Emballage K/S. Herudover suspenderes STOK Emballage K/S´ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder STOK Emballage K/S sig ret til at annullere ordren.

  4.3 Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i 4.2 nævnte forhold er køber berettiget til efter overskridelsen af det rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt levering ikke finder sted inden for denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen.

  4.4 Levering vil ske på den dag og inden for det tidsrum der er aftalt, kunden og stok.dk imellem. Hvis kunden ikke er på adressen anser Stok.dk ikke varen for afhentet og kunden skal derfor selv afholde omkostninger til returfragt og til en ny fremsendelse af varen. Dette er gældende for private og erhvervsdrivende.

 5. 5. Betaling

  5.1 STOK Emballage K/S´ betalingsbetingelser på stok.dk er netto kontant ved varens afsendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

  5.2 Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner STOK Emballage K/S en morarente, som udgør 1,5 % pr. måned fra fakturaens forfaldsdato.

  For udskrivning af rentefaktura beregnes yderligere et gebyr på kr. 250,00.

  5.3 Hvis STOK Emballage K/S vurderer, at købers betalingsevne er forringet efter meddelelse af ordrebekræftelse, er STOK Emballage K/S berettiget til at kræve som betingelse for ordrens udførelse, at køber efter STOK Emballage K/S´ valg stiller sikkerhed for købesummens betaling eller forudbetaler købesummen.

  5.4 På stok.dk kan der betales med følgende betalingskort: Dankort, E-Dankort, Diners, JCB Cards, MasterCard, Maestro, Visa & Visa Electron

 6. 6. Ejendomsforbehold

  6.1 De solgte varer forbliver STOK Emballage K/S´ ejendom, indtil købesummen er erlagt i sin helhed.

  6.2 Klichéer og værktøjer opbevares i 2 år efter seneste anvendelsestidspunkt.

 7. 7. Produktinformation

  7.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets funktion og anvendelse samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for STOK Emballage K/S.

 8. 8. Mangler og reklamationer

  8.1 Køber skal kvittere for varerne ved modtagelsen og skal i kvitteringen bekræfte antallet af modtagne varer. Køber er pligtig til at undersøge varerne straks efter modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks meddeles skriftligt til STOK Emballage K/S. Køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med STOK Emballage K/S.

  8.2 STOK Emballage K/S´ mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder senest 1 år fra varens levering.

  8.3 Såfremt STOK Emballage K/S hæfter for en mangel, foretager STOK Emballage K/S efter eget valg afhjælpning ved udbedring af manglen eller omlevering. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at STOK Emballage K/S har modtaget varen retur fra køber. Herudover kan køber ikke rejse krav mod STOK Emballage K/S i anledning af fejl og mangler ved varerne, uanset om købers tab direkte eller indirekte er forårsaget af fejl og mangler ved varen. Det præciseres således, at STOK Emballage K/S ansvar ingensinde omfatter ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at STOK Emballage K/S' eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den fakturerede værdi.

  8.4 For special ordre fremstillet efter købers specifikation, er Stok Emballage K/S berettiget til at levere og fakturere som følger:

  Leveringer op til 3000 stk.: med en afvigelse på +/- 20 %                  

  Leveringer fra 3001 stk.: med en afvigelse på +/- 10 %                            

  8.5 Ikke nagelfaste maskiner skal i tilfælde af reklamationer sendes til STOK Emballage K/S, Erik Stoks Alle 4, 5550 Langeskov. Ved berettigede reklamationer dækker STOK Emballage K/S forsendelsesomkostningerne.

 9. 9. Fortrydelsesret

  9.1 Som en ekstra service tilbydes 14 dages fortrydelsesret, når der handles på stok.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen er modtaget. STOK Emballage K/S modtager ikke varer retur uden forud indgået skriftlig aftale.

  Har du handlet på stok.dk som forbruger, har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret.

  9.2 Emballage og varens stand, når den sendes tilbage:

  Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde, og hvis returnering aftales skriftligt. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis varen bruges på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

  9.3 Hvis købet fortrydes, skal varerne sendes til:

  STOK Emballage K/S

  Erik Stoks Allé 4

  5550 Langeskov

  Fortrydelse af købet kan også ske ved at aflevere varen personligt på ovenstående adresse.

  9.4 Ved fortrydelse af køb tilbagebetales det beløb der er indbetalt til STOK Emballage K/S. Beløbet bliver overført til det kort, ordren er betalt med eller til en bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

  Den eneste omkostning ved fortrydelse er fragtomkostningen for at sende varen tilbage til STOK Emballage K/S.

  9.5 Hvad skal der sendes med tilbage?

  Der skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Det er ikke et krav, men ekspeditionen går hurtigere hvis der udfyldes vores returformular.

  9.6 Bemærk! Pakker sendt pr. efterkrav til STOK Emballage K/S modtages ikke.

  9.7 Det bemærkes særskilt at bestemmelse vedr. fortrydelsesret jævnfør § 9.1, ikke finder anvendelse på varer som er specielt tilvirkede med logo, tryk etc.

 10. 10. Produktansvar

  10.1 STOK Emballage K/S er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar. STOK Emballage K/S hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

  STOK Emballage K/S kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

 11. 11. Tvister og lovvalg

  11.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og STOK Emballage K/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- & Handelsretten i København. I det omfang STOK Emballage K/S måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtiget til at holde STOK Emballage K/S skadesløs. Køber er samtidig forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod STOK Emballage K/S.

 12. 12. Privatliv

  Sikkerheden omkring dine personoplysninger er en betydningsfuld del af vores samarbejde.

  Brug et øjeblik på at læse vores politik om, hvorledes vi behandler og sikrer dine personlige oplysninger. Du kan finde vores privatlivspolitik her: www.stok.dk/privatliv